Nawigacja

Aktualności

11.03.2020Współpraca z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia S.A.

Opublikowane przez : Magdalena Olejnik

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy będzie współpracować z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia S.A. w zakresie działalności metrologicznej.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy oraz Prezes Zarządu WZU S.A. w Grudziądzu w dniu 16 stycznia 2020 r. podpisali  „Porozumienie o współpracy".

Porozumienie zakłada, że zaangażowane we współpracę Strony podejmą działania w zakresie metrologii, odnoszącym się do organizacji kursów i szkoleń specjalistycznych oraz konsultacji, jak również projektowania, koordynacji i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Ideą nawiązania współpracy jest poprawa efektywności wykorzystania posiadanych zasobów w kontekście dalszego rozwoju nowoczesnych technologii i implementacji w polskiej gospodarce.

Porozumienie zamierza realizować te cele w oparciu przede wszystkim o aktywne uczestnictwo w procesie wzorcowania wyposażenia pomiarowego stanowiącego własność WZU S.A. oraz sukcesywne rozszerzanie zakresu akredytacji Urzędu, w odpowiedzi na potrzeby WZU S.A.

do góry