Nawigacja

Aktualności

16.03.2020Zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów

Opublikowane przez : Andrzej Fedec

Informacja o zmianach w funkcjonowaniu Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy i Wydziałów Zamiejscowych.

Informacja o zmianach w funkcjonowaniu Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy i Wydziałów Zamiejscowych.

Na podstawie § 8 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433)

od dnia 17 marca 2020 r. - od godz. 7.00
bezpośrednia obsługa klientów
w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy
oraz w Wydziałach  Zamiejscowych
zostaje zawieszona do odwołania.

Zwracam się  z prośbą o zrozumienie wprowadzonego  sposobu postępowania. Naszym celem jest ochrona zdrowia klientów i pracowników oraz ograniczenie do minimum możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Wszelkie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia), uruchamiające postępowanie administracyjne lub w toku tego postępowania, mogą być przekazywane:

  • za pośrednictwem Poczty Polskiej, innego operatora pocztowego,
  • za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie,
  • za pośrednictwem Platformy ePUAP,
  • telegraficznie,
  • za pomocą telefaksu.

Wszelkie wnioski dotyczące prawnej kontroli metrologicznej oraz dotyczące zawierania umów cywilno – prawnych mogą być dostarczane w sposób określony powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jednocześnie informuję, że w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w funkcjonowaniu Urzędu w celu zapobieżenia rozszerzeniu się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, realizacja spraw prowadzonych przez Urząd może ulec wydłużeniu.

Wszystkie dane znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://bydgoszcz.gum.gov.pl/. Szczegółowych informacji udzielają również pracownicy Punktów Obsługi Klienta.

 

Ireneusz Dawidowicz

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy

do góry