Nawigacja

Wydział Nadzoru i Koordynacji

Główne zadania Wydziału Nadzoru i Koordynacji

Autor : Janusz Baranowski
Opublikowane przez : Magdalena Olejnik
 
W zakresie działalności kontrolnej:
• wykonywanie kontroli stosowania przepisów prawnych w dziedzinie miar oraz kontroli właściwego stosowania przyrządów pomiarowych,
• kontrola podmiotów upoważnionych do instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych w zakresie spełniania warunków niezbędnych do wykonywania udzielonych zezwoleń oraz przestrzegania przepisów ustawy Prawo o miarach
• kontrola punktów legalizacyjnych
• kontrole planowe i doraźne podmiotów paczkujących towary paczkowane i producentów butelek miarowych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o towarach paczkowanych
 
W zakresie systemu zarządzania:
• organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu zarządzania;
• sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustaleń wynikających z dokumentów systemu zarządzania;
• współpraca z jednostką akredytującą

 

do góry