Nawigacja

Ekspertyzy

Zakres wykonywanych ekspertyz:

Opublikowane przez : Andrzej Fedec

1. Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów:

 • Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda
 • Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe oraz odmierzacze gazu ciekłego propan-butan
 • Odmierzacze biopaliw ciekłych
 • Zbiorniki pomiarowe do cieczy

2. Przyrządy do pomiaru długości i wielkości związanych:

 • Materialne miary długości - przymiary wstęgowe
 • Materialne miary długości - przymiary sztywne, półsztywne
 • Maszyny do pomiaru pola powierzchni skór

3. Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu:

 • Urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym - tachografy samochodowe (za wyjątkiem sprawdzeń kontrolnych i okresowych)
 • Taksometry

4. Przyrządy do pomiaru masy i wielkości pochodnych:

 • Odważniki klasy dokładności M1
 • Odważniki klasy dokładności M2
 • Wzorce masy klasy dokładności F2
 • Wzorce masy klasy dokładności M1, M2 do 20 kg
 • Wzorce masy 25 kg
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII
 • Wagi automatyczne:
  • porcjujące
  • przenośnikowe
  • odważające
  • dla pojedynczych ładunków
  • wagonowe
 • Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
 • Gęstościomierze zbożowe 1/4 L

5. Przyrządy do pomiaru ciśnienia:

 • Ciśnieniomierze sprężynowe użytkowe klasy dokładności 1,6 i niższej
 • Manometry do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi
 • Manometry do opon pojazdów mechanicznych
 • Ciśnieniomierze elektroniczne - użytkowe
do góry