Nawigacja

Ekspertyzy

Zakres wykonywanych ekspertyz:

Opublikowane przez : Magdalena Olejnik

1. Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów:

 • Wodomierze 
 • Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda
 • Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe oraz odmierzacze gazu ciekłego propan-butan
 • Odmierzacze biopaliw ciekłych
 • Zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • Drogowe cysterny pomiarowe 

2. Przyrządy do pomiaru długości i wielkości związanych:

 • Materialne miary długości - przymiary wstęgowe do 10 m
 • Materialne miary długości - przymiary sztywne, półsztywne do 5 m

3. Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu:

 • Taksometry
 • Taksometry elektroniczne 

4. Przyrządy do pomiaru masy i wielkości pochodnych:

 • Odważniki klasy dokładności M1, M2
 • Wzorce masy klasy dokładności F2, M1, M2 do 20 kg
 • Wzorce masy 25 kg
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII
 • Wagi automatyczne:
  • porcjujące
  • przenośnikowe
  • odważające
  • dla pojedynczych ładunków
  • wagonowe
 • Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
 • Gęstościomierze zbożowe 1/4 L

5. Przyrządy do pomiaru ciśnienia:

 • Ciśnieniomierze sprężynowe użytkowe do 12 bar  klasy dokładności 1,6 i niższej (medium: powietrze)
 • Manometry do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi
 • Manometry do opon pojazdów mechanicznych
 • Ciśnieniomierze elektroniczne do 12 bar - użytkowe (medium: powietrze)
do góry