Nawigacja

Legalizacja

Zakres wykonywanej legalizacji

Opublikowane przez : Magdalena Olejnik

1. Stanowisko Pomiaru Objętości, Przepływu Płynów oraz Ciepła

 • Wodomierze
 • Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda
 • Odmierzacze:
  • paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
  • biopaliw ciekłych
  • gazu ciekłego propan-butan
 • Zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • Drogowe cysterny pomiarowe

2. Stanowisko Pomiaru Parametrów Ruchu

 • Taksometry
 • Taksometry elektroniczne

3. Stanowisko Pomiaru Masy i Wielkości Pochodnych

 • Odważniki klasy dokładności M1, M2
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII
 • Wagi automatyczne:
  • porcjujące
  • przenośnikowe
  • odważające
  • dla pojedynczych ładunków
  • wagonowe
 • Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
 • Gęstościomierze zbożowe 1/4 L

4. Stanowisko Pomiaru Ciśnienia

 • Manometry do opon pojazdów mechanicznych
do góry