Nawigacja

Wydział Usług Metrologicznych

Wydział Usług Metrologicznych

Autor : Katarzyna Kapela
Opublikowane przez : Magdalena Olejnik

Naczelnik Wydziału

email: wt.oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl

 

Wydział Usług Metrologicznych tworzą:

Laboratorium Długości i Termometrii
tel. 52 322 06 06 wew. 41 i 42

Laboratorium Masy
tel. 52 322 06 06 wew. 45

Laboratorium Elektryczności
tel. 52 322 06 06 wew. 34 i 55

Punkt Obsługi Klienta
tel. 52 322 06 06 w. 47

 

 

Do zadań Wydziału należy:

 • legalizacja przyrządów pomiarowych,
 • ekspertyzy i wzorcowanie przyrządów pomiarowych,
 • udział w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo o miarach i ustawy o tachografach,
 • doradztwo techniczne i konsultacje,

 

Zakres wykonywanej legalizacji:

Przyrządy do pomiaru długości:

 • Przyrządy do pomiaru długości drutu, kabla, tkanin, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych,

Przyrządy do pomiaru masy:

 • Odważniki kasy dokładności E2,
 • Odważniki klasy dokładności F1 i F2,
 • Odważniki klasy dokładności M1,
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I, II, III,
 • Gęstościomierze zbożowe użytkowe 1L i 1/4L,

 

Zakres wykonywanych wzorcowań objętych akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji Nr AP 088 l

 

Zakres wzorcowań nie objętych akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji Nr AP 088

Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych:

 • Mierniki prądu, napięcia stałego, rezystancji,
 • Multimetry analogowe,
 • Watomierze 1 i 3 fazowe,
 • Rezystory regulowane i stałe,
 • Zasilacze,
 • Mierniki instalacji elektrycznych,

Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów oraz do pomiaru ciepła:

 • Kolby metalowe II rzędu,
 • Zbiorniki kontrolne do wodomierzy,
 • Symulatory czujników temperatury

Przyrządy do pomiaru długości i wielkości związanych:

 • Bazy drogowe,
 • Czujniki analogowe i cyfrowe,
 • Długościomierze,
 • Głębokościomierze,
 • Grubościomierze
 • Kątomierze i kątowniki
 • Komparatory jednoczujnikowe,
 • Maszyny do pomiaru pola powierzchni skór
 • Materialne miary długości,
 • Mikrometry,
 • Mikroskopy pomiarowe,
 • Płaskie płytki interferencyjne
 • Płytki wzorcowe,
 • Przyrządy do pomiaru długości drutu, kabla, tkanin, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych,
 • Przyrządy do pomiaru wysokości kół pojazdów,
 • Spoinomierze,
 • Suwmiarki,
 • Szczelinomierze,
 • Średnicówki,
 • Transmetry,
 • Walce wewnętrzne i zewnętrzne,
 • Sprawdziany tłoczkowe i płaskie,
 • Wysokościomierze suwmiarkowe,
 • Wzorce nastawcze i schodkowe,
 • Wzorce grubości,

Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu:

 • Drogomierze,
 • Przyrządy kontrolne do sprawdzania taksometrów i tachografów,

Przyrządy do pomiaru twardości:

 • Twardościomierze Rockwella,
 • Twardościomierze Brinella,
 • Twardościomierze Vickersa,
 • Twardościomierze uniwersalne (Rockwella, Brinella i Vickersa),

Przyrządy do pomiaru masy i wielkości pochodnych:

 • Wagi nieautomatyczne mechaniczne klasy dokładności I, II, III i IIII,
 • Gęstościomierze zbożowe wzorcowe 1l i 1/4l,

Przyrządy do pomiaru siły:

 • Maszyny wytrzymałościowe,

Przyrządy do pomiaru ciśnienia:

 • Ciśnieniomierze,

Przyrządy do pomiaru temperatury i wilgotności:

 • Termometry szklane, elektryczne i manometryczne,

Przyrządy do pomiaru czasu i częstotliwości:

 • Częstościomierze,
 • Generatory kwarcowe,
 • Czasomierze cyfrowe,
 • Chronokomparatory cyfrowe,

 

 

 

 

do góry