Nawigacja

Ekspertyzy

Zakres wykonywanych ekspertyz:

Autor : Dariusz Rogalski
Opublikowane przez : Magdalena Olejnik

1. Stanowisko Pomiaru Objętości i Przepływu Płynów

Przeprowadza ekspertyzy następujących przyrządów pomiarowych:

 • Instalacje pomiarowe:
  • do gazu ciekłego propan-butan o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 1000 dm3/min
  • do pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 6000 dm3/min
 • Odmierzacze:
  • paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
  • gazu ciekłego propan-butan
 • Zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • Drogowe cysterny pomiarowe

 

2. Stanowisko Pomiaru Parametrów Ruchu

Przeprowadza ekspertyzę następujących przyrządów pomiarowych:

 • Urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym - tachografy samochodowe

 

3. Stanowisko Pomiaru Długości i Wielkości Związanych

Przeprowadza ekspertyzy następujących przyrządów pomiarowych:

 • materialne miary długości:
  • przymiary wstęgowe, druty geodezyjne
  • przymiary sztywne i półsztywne, w tym do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników

4. Stanowisko Pomiaru Masy i Wielkości Pochodnych

Przeprowadza ekspertyzy następujących przyrządów pomiarowych:

 • Odważniki klasy dokładności F2, M1, M2
 • Wzorce masy F2, M1, M2
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokladności II, III, IIII
do góry