Nawigacja

Legalizacja

Zakres wykonywanej legalizacji

Autor : Sławomir Kalata
Opublikowane przez : Magdalena Olejnik

1. Pracownia Pomiarów Przepływów Płynów i Pomiarów Ciepła oraz Stanowisko Pomiarów Objętości

 • Wodomierze
 • Instalacje pomiarowe do cieczy spożywczych 
 • Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda
 • Odmierzacze:
  • paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
  • gazu ciekłego propan-butan
  • Adblue
 • Zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • Schładzarki do mleka
 • Drogowe cysterny pomiarowe
 • Przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody

2. Pracownia Pomiarów Masy i Wielkości Pochodnych

 • Odważniki klasy dokładności F2, M1, M
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I, II, III, IIII 
 • Wagi automatyczne:
  • porcjujące
  • odważające
  • dla pojedynczych ładunków
 • Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych

3. Stanowisko Pomiarów Parametrów Ruchu

 • Taksometry elektroniczne

4. Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych

 • Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego

5. Przyrządy do pomiaru wielkości fizykochemicznych

 • analizatory spalin samochodowych
do góry