Nawigacja

Legalizacja

Zakres wykonywanej legalizacji

Autor : Paweł Krzemiński
Opublikowane przez : Magdalena Olejnik

1. Stanowisko Pomiaru Objętości i Przepływu Płynów

Przeprowadza legalizację następujących przyrządów pomiarowych:

 • Instalacje pomiarowe:
  • do gazu ciekłego propan-butan o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 1000 dm3/min
  • do pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 6000 dm3/min
  • do mleka o strumieniu objętości nie większym niż 2000 dm3/min
 • Odmierzacze:
  • paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
  • biopaliw ciekłych
  • gazu ciekłego propan-butan
 • Zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • Drogowe cysterny pomiarowe

2. Stanowisko Pomiaru Parametrów Ruchu

Przeprowadza legalizację następujących przyrządów pomiarowych:

 • Taksometry elektroniczne

3. Stanowisko Pomiaru Masy i Wielkości Pochodnych

Przeprowadza legalizację następujących przyrządów pomiarowych:

 • Odważniki klasy dokładności M1, M2
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokladności I, II, III, IIII
 • Wagi automatyczne:
  • porcjujące
  • przenośnikowe
  • odważające
  • dla pojedynczych ładunków

4. Stanowisko Pomiaru Ciśnienia

Przeprowadza legalizację następujących przyrządów pomiarowych:

 • Manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych
do góry