Nawigacja

Zespół Laboratoriów Wzorcujących

Zespół Laboratoriów Wzorcujących

Autor : Katarzyna Kapela
Opublikowane przez : Magdalena Olejnik

W Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy funkcjonuje Zespół Laboratoriów Wzorcujących, który w dniu 19 stycznia 2006 roku uzyskał Certyfikat Akredytacji Nr AP 088.    

Świadectwa wzorcowania przyrządów pomiarowych objętych zakresem akredytacji, są opatrzone symbolami graficznymi potwierdzającymi zawarcie umowy sublicencyjnej z Polskim Centrum Akredytacji.

ilustracja

  ilustracja

Uzyskany certyfikat akredytacji jest potwierdzeniem najwyższej jakości usług metrologicznych oferowanych przez laboratoria pomiarowe Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy, uwiarygodnieniem wzorcowań wykonywanych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie pomiarów masy, temperatury, długości i kąta, ciśnienia, wielkości elektrycznych, wielkości chemicznych oraz wielkości optycznych.

Certyfikat Akredytacji Nr AP 088

Certyfikat Akredytacji Nr AP 088 (plik pdf)

 

Laboratorium Długości i Termometrii (L1)

Wielkości geometryczne

 • długość
 • kąt
 • geometria powierzchni

Ciśnienie i próżnia

 • ciśnienie

Temperatura

 • termometria elektryczna
 • termometria nieelektryczna
 • termometria radiacyjna

Wilgotność względna

Laboratorium Masy (L2)

Masa

 • wagi
 • wzorce masy
 • obciążniki

Moment siły

 • klucze dynamometryczne
 • wkrętaki dynamometryczne

Laboratorium Elektryczności (L3)

Wielkości chemiczne

 • pH-metria
 • konduktometria

Wielkości elektryczne DC i m.cz.

 • napięcie, prąd (DC)
 • napięcie, prąd (AC)
 • rezystancja (DC)
 • rezystancja (AC)
 • elektryczna symulacja wielkości fizycznych

Czas i częstotliwość

 • czas (przedział czasu)
 • częstotliwość

Wielkości optyczne

 • spektrofotometria

 

Zakres Akredytacji Laboratorium Wzorcującego Nr AP 088 

 

Polityka i cele Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy

do góry