Nawigacja

Metrologia prawna

Metrologia prawna

Opublikowane przez : Andrzej Fedec

Podstawowe dokumenty związane z prawną kontrolą metrologiczną - legalizacją przyrządów pomiarowych

  1. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U. 2019 poz. 541 z późn. zm.). 
  2. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759).
  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. 2017 poz. 885). 

 

Komórki organizacyjne OUM w Bydgoszczy wykonujące czynności związane z legalizacją przyrządów pomiarowych           

  1. Wydział Usług Metrologicznych 
  2. Wydział Legalizacji
  3. Wydział Zamiejscowy w Toruniu 
  4. Wydział Zamiejscowy we Włocławku 
  5. Wydział Zamiejscowy w Brodnicy 
  6. Wydział Zamiejscowy w Inowrocławiu 
  7. Wydział Zamiejscowy w Grudziądzu 

 

do góry