Nawigacja

Metrologia prawna

Metrologia prawna

Opublikowane przez : Magdalena Olejnik

Podstawowe dokumenty związane z prawną kontrolą metrologiczną - legalizacją przyrządów pomiarowych

 1. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063). 
 2. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759).
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. 2017 poz. 885). 
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1679).

 

Komórki organizacyjne OUM w Bydgoszczy wykonujące czynności związane z legalizacją przyrządów pomiarowych           

 1. Wydział Usług Metrologicznych 
 2. Wydział Legalizacji
 3. Wydział Zamiejscowy w Toruniu 
 4. Wydział Zamiejscowy we Włocławku 
 5. Wydział Zamiejscowy w Brodnicy 
 6. Wydział Zamiejscowy w Inowrocławiu 
 7. Wydział Zamiejscowy w Grudziądzu 

 

do góry