Nawigacja

Nadzór metrologiczny

Nadzór metrologiczny

Autor : Ryszard Muszyński
Opublikowane przez : Magdalena Olejnik

Do zadań Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy należy:

  1. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo o miarach
  2. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o towarach paczkowanych
  3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o tachografach
  4. Kontrola w zakresie spełniania przez wyroby wymagań, w odniesieniu do przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania po ocenie zgodności
do góry