Nawigacja

Legalizacja


Wielkość mierzona
Komórka realizująca czynności
Rodzaj czynności

Legalizacja ponowna

Dowód legalizacji

Cecha legalizacji

Okres ważności legalizacji

8 lat

Uwaga!
Okresy ważności legalizacji są określone w Tabeli nr 1 Załącznika nr 5 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 759, z 2022 r. poz. 1179 oraz z 2023 r. poz. 1937) i kończą się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

 

Miejsce wykonania czynności

W punkcie legalizacyjnym

Koszt legalizacji

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1679).

 

Zakres sprawdzeń

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 11 poz. 63)

Zakres pomiarowy
Informacje dodatkowe

Legalizacja ponowna obejmuje liczniki energii elektrycznej po naprawach serwisowych przeprowadzonych przez Apator S. A.

Przedstawione powyżej informacje dotyczą:

  • Liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy dokładności 0,5; 1; 2
  • Liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy dokładności C; B; A
do góry