Nawigacja

Wzorcowanie

Array


Przyrząd pomiarowy
Wielkość mierzona
Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji
nie
Miejsce wykonania czynności

W siedzibie Urzędu

W miejscu użytkowania przyrządu pomiarowego 

Możliwość adiustacji
nie
Punkty pomiarowe

Brak konieczności wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa

Instrukcja Wzorcowania IW/OUM81/03 „Przyrządy do pomiaru ciśnienia”

Instrukcja Wzorcowania IW/OUM83/02 „Ciśnieniomierze”

Instrukcja Wzorcowania IW/OUM8/10 „Ciśnieniomierze”

Zakres pomiarowy

Laboratorium Długości i Termometrii: do 250 MPa

Wydział Legalizacji: do 1,2 MPa

Wydział Zamiejscowy we Włocławku: do 6 MPa

Wydział Zamiejscowy w Grudziądzu: do 6 MPa

Stwierdzenie zgodności

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe

W związku ze wzorcowaniem mogą powstać koszty dodatkowe postępowania wynikające z transportu kontrolnych przyrządów pomiarowych oraz podróży służbowych pracowników Urzędu.

do góry