Nawigacja

Wzorcowanie

Array


Wielkość mierzona
Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji
nie
Miejsce wykonania czynności

W siedzibie Urzędu

Możliwość adiustacji
tak
Punkty pomiarowe

Wartość nominalna odważnika

Metoda pomiarowa

Instrukcja Wzorcowania IW/OUM8/06 „Wzorce masy”

Zakres pomiarowy

100 mg

200 mg

500 mg

1 g

2 g

5 g

10 g

20 g

50 g

100 g

200 g

500 g

1 kg

2 kg

5 kg

10 kg

20 kg

Stwierdzenie zgodności

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest zgodnie z zasadą podejmowania decyzji w oparciu o pasmo ochronne „guard band”, opisaną w dokumencie GUIDE 98-4 "Uncertainty of measurement - Part 4: Role of measurement uncertainty in conformity assessment".

Klient ma prawo wskazać inną zasadę podejmowania decyzji. W takiej sytuacji zostanie przeprowadzona analiza możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe
do góry