Nawigacja

Wzorcowanie

Array


Wielkość mierzona
Komórka realizująca czynności
Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji
tak
Miejsce wykonania czynności

W siedzibie Urzędu

W miejscu użytkowania przyrządu pomiarowego

Punkty pomiarowe

Konieczność wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa

Instrukcja Wzorcowania IW/LW2/01 Wagi nieautomatyczne elektroniczne”

“Guidelines on the Calibration of Non-Automatic Weighting Instruments” EURAMET Calibration Guide No 18 Version 4.0 (11/2015)

Zakres pomiarowy
Stwierdzenie zgodności

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe

W związku ze wzorcowaniem mogą powstać koszty dodatkowe postępowania wynikające z transportu kontrolnych przyrządów pomiarowych oraz podróży służbowych pracowników Urzędu.

do góry