Nawigacja

Wzorcowanie

Array


Wielkość mierzona
Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji
nie
Miejsce wykonania czynności

W miejscu użytkowania przyrządu pomiarowego

Punkty pomiarowe

Konieczność wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa

Instrukcja Wzorcowania IW/OUM8/03 „Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I, II, III i IIII”

Zakres pomiarowy

do 2 kg

Stwierdzenie zgodności

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe

W związku ze wzorcowaniem mogą powstać koszty dodatkowe postępowania wynikające z transportu kontrolnych przyrządów pomiarowych oraz podróży służbowych pracowników Urzędu.

do góry