Nawigacja

Wzorcowanie

Array


Wielkość mierzona
Komórka realizująca czynności
Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji
tak
Miejsce wykonania czynności

W siedzibie Urzędu

Możliwość adiustacji
nie
Punkty pomiarowe

Wartość nominalna odważnika

Metoda pomiarowa

Instrukcja Wzorcowania IW/LW2/02 „Wzorce masy”

Zalecenie międzynarodowe OIML R 111-1 OIML R 111-1 „Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3 and M3 Part 1: Metrological and technical requirements” (wydanie 2004)

Zakres pomiarowy

1 mg

2 mg

5 mg

10 mg

20 mg

50 mg

100 mg

200 mg

500 mg

1 g

2 g

5 g

10 g

20 g

50 g

100 g

200 g

500 g

Stwierdzenie zgodności

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest zgodnie z pkt. 5 Zalecenia międzynarodowego OIML R 111-1 OIML R 111-1 „Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3 and M3 Part 1: Metrological and technical requirements” (wydanie 2004)

Informacje dodatkowe
do góry