Nawigacja

Wzorcowanie

Array


Przyrząd pomiarowy
Wielkość mierzona
Komórka realizująca czynności
Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji
tak
Miejsce wykonania czynności

W siedzibie Urzędu

Możliwość adiustacji
nie
Koszt wzorcowania
Punkty pomiarowe

Brak konieczności wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa

Instrukcja Wzorcowania IW/LW1/12 „Czujniki”

Zakres pomiarowy

(0 ÷ 50) mm

Stwierdzenie zgodności

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe
do góry