Nawigacja

Wzorcowanie

Array


Przyrząd pomiarowy
Wielkość mierzona
pH
Komórka realizująca czynności
Wzorcowanie objęte zakresem akredytacji
tak
Miejsce wykonania czynności

W siedzibie Urzędu

Możliwość adiustacji
nie
Koszt wzorcowania
Punkty pomiarowe

Brak konieczności wskazania punktów pomiarowych, w których ma zostać przeprowadzone wzorcowanie

Metoda pomiarowa

Instrukcja Wzorcowania IW/LW3/19 „Elektrody pehametryczne i pehametry wzorcowane z zastosowaniem materiałów odniesienia”

Zakres pomiarowy

nachylenie charakterystyki: (40,0 ÷ 80,0) mV

sprawność elektrody β(75,0 ÷ 102,0) %

punkt zerowy (pH dla E=0 mV): 2,00 ÷ 10,00

Stwierdzenie zgodności

Stwierdzenie zgodności przeprowadzane jest wyłącznie na pisemny wniosek klienta.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacją przeprowadzane jest w oparciu o zasadę podejmowania decyzji wskazaną przez klienta, po wcześniejszej analizie możliwości realizacji usługi.

Informacje dodatkowe
do góry